Privacyverklaring

Dit privacy beleid is voor het laatst herzien op 08-05-2019.

Cover Flooring, gevestigd aan Vijzelweg, 8243 PR Lelystad in Nederland en aan Hoogveld 90, 9280 Dendermonde in België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Onze website: www.coverflooring.com is eigendom van ons en wordt geëxploiteerd door S&S Online Marketing B.V., Transistorstraat 104, 1322 CH Almere (via Hostnet).

Uw privacy is belangrijk voor ons en daarom hebben wij dit privacy beleid opgesteld, waarin wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken en wat uw rechten zijn.

Mocht u vragen, zorgen of klachten hebben over dit privacy beleid of op de manier waarop wij met uw persoonlijke gegevens omgaan of mocht u een verzoek in willen dienen om uw rechten uit te oefenen zoals uiteengezet in artikel 4 dan kunt u contact met ons opnemen. 

 • Per post naar het bovenstaande adres, ter attentie van afd. Privacy.
 • Per e-mail naar het e-mail adres: info@coverflooring.com

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Cover Flooring verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Uw voor- en achternaam
 • Uw geslacht
 • Uw adresgegevens
 • Uw telefoonnummer
 • Uw bankrekeningnummer
 • Uw e-mail adres
 • Uw IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Gegevens over uw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
 • Internetbrowser en apparaat type

2. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Cover Flooring verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U bent een bestaande of voormalige klant of leverancier van ons. In een dergelijk geval gebruiken wij uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren over onze services.
 • Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor direct marketing om u berichten en nieuwsbrieven te sturen en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Wij verzamelen en verwerken uw gegevens om daarmee onze website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
 • Wij kunnen uw persoonlijke gegevens ook gebruiken om onze wettelijke verplichtingen na te komen, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • U kunt het contactformulier van onze website gebruiken om een specifieke vraag te stellen over onze services of onze website. Ook kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief. In dat geval gebruiken we uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en we kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing.

3. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Cover Flooring bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Aangezien het voor ons niet mogelijk is om van tevoren een dergelijke periode te specificeren, wordt de bewaarperiode als volgt vastgesteld:

 • Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor de verlening van services aan u, worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om de services te verlenen en worden opgeslagen voor direct marketing.
 • Persoonlijke gegevens die door ons worden gebruikt voor direct marketing worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als wij denken dat u voordeel heeft van onze berichten.
 • Persoonlijke gegevens die aan ons worden verstrekt via het contactformulier worden opgeslagen, bewaard en gebruikt voor zolang als nodig is om uw aanvraag te beantwoorden en worden opgeslagen en gebruikt voor direct marketing.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Cover Flooring en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@coverflooring.com .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Cover Flooring wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/gebruik-uw-privacyrechten/klacht-melden-bij-de-ap

5. Delen van persoonsgegevens met derden

Cover Flooring verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Cover Flooring blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

6. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Cover Flooring gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Cover Flooring gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale mediabedrijven.

7. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Cover Flooring neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons door ons een mail te sturen via privacy@heboflooringsolutions.nl

Menu