Ons tapijt is Cradle-to-cradle gecertificeerd

Maar wat betekent dat nu net?

Onze producten, maar ook het productieproces en onze fabriek worden (extern) beoordeeld op 5 grote thema’s:

C2C label, rainbow loper

1 Material Health

beoordeelt of we onze grondstoffen selecteren rekening houdend met de bescherming van de menselijke gezondheid en milieu.

2 Product Circularity

beoordeelt of producten zijn ontworpen met het oog op hun volgende gebruik en actief worden gerecycled.

3 Clean Air & Climate Protection

beoordeelt de impact van onze productie op de luchtkwaliteit, het gebruik van hernieuwbare energie en de emissie van broeikasgassen.

4 Water & Soil Stewardship

beoordeelt hoe onze productie omgaat met water en bodem. Schoon water en gezonde bodems zijn een recht voor mensen en alle andere organismen.

5 Social Fairness

beoordeelt hoe we binnen ons bedrijf omgaan met alle werknemers.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van C2C.

ExpoCare, Be creative

ExpoCare is een groep van C2C-gecertificeerde (Bronze), volledig recycleerbare expo- en eventtapijten met een bewezen kwaliteit na meer dan 10 jaar op de markt. Expostyle, Expoline, Expoluxe en Expocord staan in de markt bekend om hun duurzaamheid, maatvastheid en gemakkelijke hanteerbaarheid. Recycling van deze producten vermindert de CO2-uitstoot met 50% tegenover de standaard afvalverwerking. Daarnaast zijn Expoline en Expocord de eerste geribde producten met een C2C-certificaat.

Engagement voor innovatie

De organisatie achter C2C heeft 4 labels bepaald; Bronze, Silver, Gold en Platinum. In  2021 verkreeg de ExpoCare collectie het Bronze label en dat is geldig tot 2024. Elk product wordt na 3 jaar opnieuw beoordeelt. Enkel als er duidelijke verbeteringen zijn in het productieproces of in de kwaliteit van het product kan het certificaat behouden worden.

Dankzij een eigen R&D afdeling kunnen we blijven werken aan onze producten en onze productieprocessen om in 2024 het Silver label te behalen, zodat de ExpoCare collectie opnieuw het C2C certificaat mag dragen.

Menu